tel./fax +48 75 76 90 884
tel. +48 693 952 660

Wycieczki krajowe i zagraniczne
Transport dla małych i duzych grup
Szkolenia, imprezy integracyjne
Zielone szkoły, obozy, kolonie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
11 22 34 45
Warunki uczestnictwa

 Warunki uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Biuro Turystyczne Pinokio Travel.

 1. Trasę imprezy, czas trwania oraz łączny koszt podano w ramowych programach wycieczek (ulotki, foldery)

 2. O uczestnictwie w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata należności za imprezę.

 3. Dokumentem upoważniającym do udziału w wycieczce jest potwierdzenia wpłaty zawierające pieczątkę organizatora, datę, godzinę i miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe imprezy.

 4. W cenę jednodniowych wycieczek za granicę i po kraju wliczony jest transport autokarem klasy turystycznej, usługa pilota przewodnika (ubezpieczenie KL, NNW)

 5. Organizator prowadzi rezerwacji wyznaczonych miejsc w autokarze.

 6. Wpisu na listę uczestników dokonuje się po wykupieniu biletu.

 7. Uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych wymaga posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak lub zły stan dokumentów będący równoznaczny z niemożliwością przekroczenia granicy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia imprezy.

 10. Odwołanie wycieczki z przyczyn innych niż wina klienta zobowiązuje do całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty.

 11. W przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy organizator ma prawo do nałożenia kar umownych w następujących kwotach:

  - przy rezygnacji w terminie do 30 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy koszty manipulacyjne 5zł
  - przy rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 20%wartości imprezy
  - przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 70%wartości imprezy
  - przy rezygnacji pomiędzy 7 a 2 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 90%wartości imprezy
  - przy rezygnacji 1 dzień przed lub w dniu imprezy 100%wartości imprezy

 12. W przypadku złych warunków atmosferycznych oraz przyczyn od organizatora niezależnych organizator zastrzega sobie prawo do korekty tras i programu wycieczki.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania wycieczki oraz pozostawione w autokarze.

 14. Sytuacje wyjątkowe np. zagubienie się uczestnika wycieczki należy zgłaszać telefonicznie do pilota wycieczki . Za samowolne odłączenie się od grupy, spóźnienie się na miejsce zbiórki, wszelkie inne formy niezdyscyplinowania wobec grupy i pilota organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 15. Wykupienie wycieczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z w.w. warunkami uczestnictwa

 16. Dane osobowe, zawarte w umowie podlegają ochronie przez Biuro Turystyczne zgodne z prawem, Biuro zobowiązuje się do wykorzystanie tych danych tylko w sprawach koniecznych do realizacji imprezy.
 17. Pozostałe zasady uczestnictwa reguluje ustawa o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 - DZ.U.2004 nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami.
 18. Biuro Turystyczne na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 203930 z dnia 19.12.2014 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.Wycieczki krajowe i zagraniczne
Transport dla małych i duzych grup
Szkolenia, imprezy integracyjne
Zielone szkoły, obozy, kolonie
GODZINY OTWARCIA:

PN. - PT. 08:00-18:00
SOB.- ND. 08:00-16:00
Copyright InterPele Szklarska Poreba